Základní informace

Materiální pomoc

Uvítáme jakoukoli pomoc ve formě kvalitních krmiv, podestýlky (dřevitá vlna, kočkolit), inkontinenční podložky, vodítka, obojky, a po domluvě s vedoucím i další potřebné věci dle aktuálních zásob.

Finance

Útulek je v dlouhodobé rekonstrukci a uvítá jakoukoli finanční pomoc. Číslo účtu: 200107144/0300, variabilní symbol 1400 do poznámky uveďte : Zvířecí útulek Vsetín