Základní informace

Pejskům je poskytnuta náležitá chovatelská a veterinární péče do doby, než se o ně přihlásí původní majitel. Nepodaří-li se jej nalézt, jsou předáváni do péče novým majitelům.
Najdete nás na odbočce proti benzíně ONO na cestě z Domažlic na Babylon.