Základní informace

Nejedná se přímo o útulek, ale o záchytné kotce Městské policie, v Polici nad Metují. Útulky a záchytné kotce mají odlišná kritéria. Záchytné kotce se nacházejí v areálu Technických služeb a jsou zde 3 kotce.