Základní informace

Dne 22.4.2011 vzniklo naše Občanské sdružení pod Ministerstvem vnitra. Podle nového zákona o sdruženích a spolcích bylo od 1.1. 2016 přejmenováno na zapsaný spolek u Krajského soudu Hradec Králové . Pomáháme velkým chlupáčkům od nezodpovědných majitelů ze řetězů, týrané, z množíren, také pomáháme najít nový domov těm, kterých se majitelé musí vzdát. Péče o naše zvířata je hrazena pouze z darů milovníků zvířat, nejsme zaštítěni žádným velkým dárcem ani nedostáváme pravidelné dotace, ze kterých bychom mohli naši činnost plně financovat, proto uvítáme jakýkoliv materiální či finanční dar, případně dobrovolnou výpomoc. Naše činnost je závislá na darech veřejnosti. POMOZTE SPOLU S NÁMI. 

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.