Základní informace

Prvním podnětem pro jeho vznik byla informace o situaci v některých karanténních stanicích na Slovensku, kterou jsem náhodně našla na internetu: v souladu s platným slovenským zákonem může být pes v karanténní stanici utracen, pokud o něj do 3 týdnů nikdo neprojeví zájem, a to bez ohledu na to, zda je to např. zdravý pes nebo štěně. V první chvíli se se mnou zatočil svět, následovalo ověření informace a ve spolupráci s jedním českým občanským sdružením jsme vybrali tři pejsky a jednu fenku z karanténní stanice Zvolen a převzali je do péče našeho azylu. Zanedlouho se ukázalo, že fenka je březí a tak se počet svěřenců rozrostl o dalších sedm psíčků a čubiček. Do zimy našli všichni nový domov.

S rostoucí potřebou rozhodli jsme se založit vlastní občanské sdružení (nyní zapsaný spolek), sehnat potřebné finance a vytvořit podmínky pro celoroční provoz azylu s kapacitou 2 nebo 3 psi, přednostně pro pejsky nalezené v okolních obcích, pejsky po zemřelých majitelích nebo týrané psy.

S léty se postupně zvyšovala kapacita díky budování zařízení a vybavení, jako jsou výběhy, kotce venkovní i vnitřní a další potřebné prostory - karantény, sklady. Protože svět je malý, našli se i další lidičky, kteří vytvořili oddělená domácí depozita - v Jihlavě na Sasově a v Horní Cerekvi, a postupně ještě přibyly domácí péče pro jednoho či dva svěřence.

Od podzimu roku 2016 zajišťujeme nepřetržitý odchyt a azyl pro Pelhřimov vč. jeho místních částí a většinu obcí v okrese. Od té doby máme také jednoho stálého zaměstnance, ohromný podíl práce však stále zajišťujeme dobrovolnicky.

V současnosti je kapacita azylu 30 - 40 psů. Hlavní provozovna se nachází v hospodářském stavení v malé obci Častonín, kde bydlíme spolu s našimi vlastními třemi psy, králíky, kuřaty, kozami a hlavně s Aničkou, Tomáškem a Ondřejíčkem, kteří jsou autory všech kreslených obrázků.

Jste srdečně zváni!