Základní informace

Během pobytu u nás, pro zvířata vytvořit optimální podmínky, zajistit jim veterinární péči, výchovu, socializaci i zábavu, prostě co nejlepší dočasný domov. A nakonec jim najít nový domov, kde budou šťastní.