Základní informace

Byl vybudován  statutárním  městem Brnem a je provozován městskou policií.

Finance

Lidé, kteří se rozhodnou útulku opět pomoci, mohou využít bankovního účtu 240549/5400 a zadat konstantní symbol 0379. Částku je samozřejmě možné poukázat i složenkou. V obou případech je adresa příjemce: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, 601 67 Brno, účel platby: Sbírka – opuštěná zvířata. Finanční příspěvek je možné předat i v hotovosti pověřeným zaměstnancům přímo v útulku na ulici Palcary 50 s využitím takzvané sběrací listiny, která je tam pro tyto účely k dispozici.