Základní informace

 Používáme pouze karanténní boxy pro nově příchozí zvířata nebo zvířata nemocná. Ostatní kočičky mají volnost pohybu a můžou se pohybovat po celém areálu.

Kapacita útulku je 100 koček a celý rok je plně využita. Staráme se o zvířata v nouzi, tzn. nechtěné a opuštěné kočky, případně o odložené kočky soukromými majiteli z důvodu stáří, nemoci apod.

Nabízíme odchytové služby na základě absolvování speciálního kurzu způsobilosti na veterinární fakukltě v Brně. K dispozici máme odchytové pomůcky a narkotizační prostředky.

V případě zájmu můžeme ve školách nebo domovech pro seniory pořádat besedy o problematice opuštěných zvířat. Je možné zvířata dovézt i sebou neboť jsou vychovávána v rodinném prostředí.