Základní informace

Psy, o které se nikdo nehlásí, umísťuje do okolních útulků nebo vyhledává osvojitele nové... 
Dále pomáhá majitelům psů zaběhlých vyhledat svá zvířata a vzít si je zpět...