Základní informace

Kapacita útulku je 16 kotců, z nichž jeden je izolační a jeden karanténní.

Vstup veřejnosti do prostor útulku není povolen, s výjimkou akcí organizovaných pro veřejnost (školky, školy, aj.).

Vstup cizím osobám je povolen pouze za doprovodu oprávněných osob za účelem identifikace psů majitelem, případně za účelem výběru psa.


Umístění psa do útulku

Do útulku jsou umísťováni opuštění a nalezení psi z města Studénky a obce Šenov u Nového Jičína.

Způsob umístění z jednotlivých měst

Studénka

odchyt provádějí strážníci městské policie (MěP),

popřípadě občané předávají nalezené psy na služebně MěP Studénka.

Šenov u Nového Jičína

psy z tohoto města umísťuje jen městská policie s předávacím protokolem,

občanům, kteří se dostaví individuálně s odchyceným psem, nebude pes umístěn do útulku.


Umístění psa na tzv. „Hotel"

V případě volné kapacity útulku mohou občané s trvalým pobytem na území města Studénky krátkodobě umístit svého psa na městský útulek, na tzv. hotel, na základě dohody o dočasném umístění psa v městském útulku pro psy Radar a za úplatu, dle platného ceníku služeb Městského útulku pro psy Radar (pdf).

Ke krátkodobému pobytu za úplatu nebudou do útulku přijati psi agresivní, s podezřením na onemocnění, špinaví, vyžadující každodenní náročnou údržbu srsti, plemena, která nejsou vhodná pro umístění v kotci (krátkosrstá plemena v zimě, pokojová plemena apod.), feny se štěňaty a feny březí.


Výdej psa z útulku

Nový majitel

Pokud se rozhodnete vzít si psa z útulku jako noví majitelé:

bude sepsána Dohoda o předání psa náhradnímu držiteli,která je platná do doby uzavření Darovací smlouvy, avšak na dobu nejméně 4 měsíců od nálezu psa,

nový majitel obdrží očkovací průkaz.

V případě, že by se ozval původní majitel psa, pes mu bude vrácen prostřednictvím Městské policie Studénka a původní majitel bude muset uhradit všechny náklady spojené s pobytem psa jak u nového majitele, tak na útulku.

Původní majitel

Pokud se dostaví původní majitel psa umístěného na útulku:

uhradí veškeré vzniklé náklady dle platného ceníku služeb,

potvrdí písemný Protokol o předání psa původnímu majiteli.