Základní informace

Kotce existují přibližně od roku 1980, kdy byly pouze dva a to u prachatických kasáren. 

Časem byly přesunuty do areálu technických služeb a kapacita rozšířena na pět kotců. Koncem července 2008 byly kotce opět přemístěny, ale pouze o cca 50 metrů na vyšší místo kvůli dešti a sněhu, který často velice zhoršoval možnost práce.

K dalšímu rozšíření areálu došlo v roce 2015, kdy byl počet kotců zvýšen na konečných 9. Všechny jsou vybaveny pohodlnými boudami pro pejsky.

Poslední stavební úpravy byly provedeny v roce 2016, kdy byly kotce přeskupeny do současného uspořádání. Prostor mezi kotci byl zastřešen pro pohodlnější péči o obyvatele útulku.

V roce 2019 byl status záchytných kotců změněn na psí útulek.