Základní informace

Zasazujeme se o změnu legislativy (konkrétní zákony, předpisy, vyhlášky a nařízení týkající se ochrany zvířat), která ovlivňuje každodenní život zvířat. Chceme, aby zvířata přestala být vnímána jako věci, se kterými mohou jejich majitelé nakládat dle své libosti a bez větších postihů. 
Pomáháme s péčí a umisťováním opuštěných zvířat do nových domovů, a to prostřednictvím inzerce v různých médiích a spoluprací s podobně zaměřenými organizacemi. Do budoucna chceme vytvořit fungující síť pěstounských rodin, které by byly pro tato zvířata bez domova jakousi přestupní stanicí.
Peníze spolku využíváme k financování akutních případů.
Zjišťujeme situaci a monitorujeme podmínky v útulcích našeho regionu. V krajních případech informujeme o nesrovnalostech a tlačíme zodpovědné orgány ke sjednání nápravy.