Základní informace

Městský útulek Neratovice byl založen 1. listopadu 1999. Zřizovatelem je město Neratovice. Odchyt psů provádí Městská policie Neratovice. Náš útulek může přijmout pouze psy nalezené v Neratovicích. Dovolujeme si též upozornit, že náš útulek nepořádá pouliční sbírky a žádné osoby nejsou oprávněné na ulicích vybírat peníze na náš útulek.

Psi jsou umístěni v karanténních kotcích, celkem jich máme 16, jeden kotec je zateplený. Do něj umisťujeme především štěňata a malé psy. Veterinární kontroly provádí MVDr. Jitka Bilíková.

Jelikož se útulek nachází blízko řeky Labe, zasáhly nás povodně v roce 2002 i v roce 2013. I přes to byl útulek veterinární správou při kontrolách oceněn známkou „Velmi pěkný“.

Útulek spolupracuje se školami, školkami i zájmovými kroužky z Neratovic a okolí.